«Και είμαι πράγματι βέβαιος, πως ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε άλλες ουράνιες δυνάμεις, ούτε παρόντα ούτε μέλλοντα, ούτε κάτι άλλο, είτε στον ουρανό είτε στον Άδη, ούτε κανένα άλλο δημιούργημα θα μπορέσουν ποτέ να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού για μας, όπως αυτή μας φανερώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού του Κυρίου μας» (Ρωμ. 8:38-39).

 

Ο Απόστολος Παύλος είναι απόλυτα βέβαιος για ένα πράγμα. Απόλυτα βέβαιος ότι τίποτε, κανένας και ποτέ δεν θα μπορέσουν να μας χωρίσουν από την αγάπη του Θεού. Απόλυτα βέβαιος σημαίνει: ό,τι κι αν μου λέτε, ό,τι και αν μου εισηγείστε, ο κόσμος να γυρίσει «ανάποδα», τίποτα και κανείς δεν θα μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού. Απόλυτη σιγουριά, απόλυτη ειρήνη, ούτε ακόμα και ο θάνατος, γιατί «είτε ζώμεν είτε αποθνήσκωμεν του Κυρίου είμεθα» (Ρωμ. 14:8). Καθώς ο Χριστός είπε: «Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Εκείνος που πιστεύει σε μένα και αν πεθάνει θα ζήσει και κάθε ένας που ζει και εμπιστεύεται σε μένα δεν θα πεθάνει ποτέ» (Ιωάν. 11:25).

 

Αυτή η βεβαιότητα της αιώνιας αγάπης και πιστότητας του Θεού για κάθε άνθρωπο που εμπιστεύεται την ζωή του σ’ Αυτόν ήταν και το περιβάλλον στο οποίο ο πατέρας μου μας μεγάλωσε μέσα στην οικογένειά μας. Μία αλήθεια που είδαμε και ζήσαμε εμείς τα τέσσερα παιδιά του. Η αλήθεια πως ο Θεός «δεν θα μας αφήσει ούτε θα μας εγκαταλείψει» (Ιησούς του Ναυή 1:5) ό,τι κι αν συμβεί, είτε στο παρόν, είτε στο μέλλον, γιατί αυτή είναι η αλήθεια: ο Χριστός κατοικεί μέσα στην καρδιά μας.

 

Ο πατέρας μου έζησε με το Χριστό και για το Χριστό σε όλη του την ζωή. Έφηβος ακόμα, στράφηκε μετανιωμένος σε Αυτόν και είδε το Χριστό να αλλάζει και να μεταμορφώνει τη ζωή του, να την γεμίζει με την παρουσία του, την ειρήνη του και τη χαρά του. Αυτή την αναγέννηση, αυτή την μεταμόρφωση αποφάσισε να την κηρύξει σε όλους. Και το έκανε σε όλη του τη ζωή με όλη του τη δύναμη.

 

Ο πατέρας μου ξεχώριζε για δύο πράγματα: πρώτον αγαπούσε το Χριστό και δεύτερον αγαπούσε τους ανθρώπους. Βοηθούσε και συμπονούσε τους ανθρώπους και δεν τον ένοιαζε, ακόμα και αν ήξερε ότι μπορεί να τον εκμεταλλεύονταν. «Άνθρωποι είναι δεν πειράζει», έλεγε ο ίδιος. «Αυτό σημαίνει να είναι ο Χριστός στην καρδιά του ανθρώπου», έλεγα εγώ για τον πατέρα μου.

 

Ξεχώριζε επίσης γιατί ήταν ο άνθρωπος της πολλής προσευχής. Έζησε μία ζωή προσευχής. Πίστευε ότι η προσευχή είναι το μεγαλύτερο όπλο που έδωσε ο Θεός στον άνθρωπο, γιατί κινεί τη μεγαλύτερη δύναμη στο σύμπαν που είναι ο ίδιος ο Θεός. Η προσευχή ήταν γι’ αυτόν η απόλαυση και η ανάπαυσή του, γιατί εκεί απολάμβανε την παρουσία του Θεού. Και είδε επανειλημμένα τον Θεό να απαντάει τις προσευχές του. Γιατί ο Θεός και Παντοδύναμος είναι, και Πιστός σε κάθε Του υπόσχεση. Ακόμη και τις τελευταίες ημέρες της ζωής του κατά η διάρκειά του εγκεφαλικού επεισοδίου που περνούσε, τον άκουγα να προσεύχεται και να ψιθυρίζει τα ονόματα αγαπητών εν Χριστώ αδελφών. Ακόμα και τότε συνέχιζε να προσεύχεται γι’ αυτούς. Ακόμα και σε εκείνες τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του, ο Κύριος ήταν μαζί του.

 

Θα μπορούσα να αναφέρω επίσης ότι ο πατέρας μου πέρασε στη Νομική Σχολή, ήταν συγγραφέας βιβλίων και δημοσιογράφος, κήρυξε σε εκκλησίες, δίδαξε σε σχολές. Γνωρίζω όμως ότι όλα αυτά τα θεωρούσε σκύβαλα για το έξοχο της γνώσεως του Χριστού (Φιλ. 3:8). Όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, δεν υπάρχει ανώτερο πράγμα στη ζωή από το να αγαπάμε το Χριστό. Ο,τιδήποτε θέλουμε, είναι στο Χριστό. Όλη η χαρά, όλη η ευφροσύνη, όλα τα μεγαλεία τα έχουμε, όταν έχουμε το Χριστό μέσα μας.

 

Αν τέλος κάποιος με ρωτούσε τί ήταν ο πατέρας μου για μένα, απλά και ειλικρινά θα απαντούσα: Ήταν ο καλύτερος πατέρας που θα μπορούσα να έχω, ο καλύτερος πατέρας που θα μπορούσα να ζητήσω, ο καλύτερος πατέρας για τον οποίον θα ευχαριστώ τον Θεό στο υπόλοιπο της ζωής μου. Είμαι πράγματι βέβαιος κατά τη φράση του Αποστόλου Παύλου ότι ο πατέρας μου είναι στην παρουσία Εκείνου που αγάπησε σε όλη του τη ζωή. Άλλωστε τίποτε δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από τον Χριστό που μας αγάπησε αιώνια.

 

Γιάννης Κανταρτζής

Aναβίωση της αγάπης ανθρώπου και Θεού. 

Κι αυτό φαίνεται (η αγάπη στον Θεό) από το εάν αγαπάμε τον γείτονα μας

 
Νηστεία αληθινή είναι η αποξένωσις από το κακόν, η εγκράτεια της γλώσσης, η αποχή από τον θυμόν, ο χωρισμός από τας επιθυμίας, την καταλαλιάν, το ψεύδος και την ψευδορκίαν. 
Η στέρησις από αυτά είναι αλη­θινή νηστεία. 
Μέσα εις αυτά λοιπόν η νηστεία είναι αγαθόν.
 
Μέγας Βασίλειος

Την αγάπη του Πατέρα και τη μετάνοια του ανθρώπου

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top