Προσευχή για τις ανάγκες σας
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Προσευχή για τις ανάγκες σας

proseyxh agios

Στην Κ.Διαθήκη υπάρχουν πολλές προτροπές για να προσευχόμαστε: βλ.Ιακ 5:13 «Βρίσκεται κανένας σας σε δύσκολη θέση; να προσεύχεται».

Ο ίδιος ο απ. Παύλος ζητούσε από τους Χριστιανούς αδελφούς να προσεύχονται γι’ αυτόν (βλ. Κολ. 4:2-4 «Επιμένετε στην προσευχή. Μην παύετε να ευγνωμονείτε το Θεό. Προσεύχεσθε και για μας, να δώσει ο Θεός νέες ευκαιρίες για κήρυγμα, …»).

Ζητούσε, μάλιστα, την προσευχή των Χριστιανών ακόμα και όταν ήταν στη φυλακή και ΠΙΣΤΕΥΕ ΜΑΛΙΣΤΑ ότι θα απαντηθούν από τον Θεό:
(βλ. Επιστολή προς Φιλήμονα χ.9 και 22 "Εγώ, ο Παύλος, έτσι που είμαι προχωρημένο στα χρόνια και τώρα μάλιστα φυλακισμένος για τον
Ιησού Χριστό" και "Συνάμα, ετοίμασε μου και φιλοξενία, γιατί ελπίζω ότι οι προσευχές σας θα έχουν ως αποτέλεσμα να έρθω πάλι κοντά σας".

 

Εάν, λοιπόν, προσεύχεσαι για κάποιο σου θέμα και θα ήθελες να προσευχηθούμε κι εμείς μαζί σου, στείλε μας email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top