Ποιοι είμαστε
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Anesperonlogonew2021

Η Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα «Το Ανέσπερον Φως» είναι Σύλλογος μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, που συνεστήθη και λειτουργεί νόμιμα με απόφαση του πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με σκοπό την καλλιέργεια, εμπέδωση και διάδοση, με διάφορα μέσα, της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης, στην πατρίδα μας και στο εξωτερικό, όπως αυτή διαφυλάσσεται και παρουσιάζεται από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

 

Τα μέλη της Αδελφότητας είναι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, συμμετέχουν ενεργά και συνειδητά στη μυστηριακή και πνευματική ζωή της Ορθόδοξης Εκκλησίας, έχουν τον πνευματικό τους και βοηθούν οικονομικά τις ενορίες τους και το ιεραποστολικό έργο της Εκκλησίας.

 

Για την επίτευξη του σκοπού της Αδελφότητας πραγματοποιούνται διάφορα προγράμματα, όπως:

 

  • Ομιλίες χριστιανικού, ηθικού, κοινωνικού, επιστημονικού και επιμορφωτικού περιεχομένου

  • Έκδοση της ομώνυμης εφημερίδας, λοιπών βιβλίων, φυλλαδίων και άλλων εντύπων

  • Διανομή Αγίων Γραφών και Καινών Διαθηκών, σε μετάφραση του εκκλησιαστικού κειμένου στην νέα ελληνική γλώσσα, εγκεκριμένη από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως και την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος.

  • Προσφορά φιλανθρωπικού έργου σε πάσχοντες και αναξιοπαθούντες συνανθρώπους μας

  • Βοήθεια σε φιλανθρωπικά ιδρύματα, οργανώσεις και Ιεραποστολές

  • Οργάνωση εορτών, εκδρομών και κατασκηνώσεων

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top