Τα Δελφίνια
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2022

 

Τα Δελφίνια

didymoipyrgoi

 

Ένας άνθρωπος του Θεού που ζούσε στην Αυστραλία, κάποια μέρα είχε βγει με την βάρκα του στα ανοιχτά, όταν για κάποιο λόγο η βάρκα γύρισε ανάποδα και εκείνος βρέθηκε στη θάλασσα. Η ακτή ήταν αρκετά μακριά, μα θα μπορούσε να βγει κολυμπώντας.

 

Καθώς κολυμπούσε να βγει είδε τα δελφίνια να κολυμπούν δίπλα του, ακολουθώντάς τον, και χάρηκε γιατί ήξερε πως τα δελφίνια βοηθούν. Προσπάθησε να κρατηθεί σ’ ένα από αυτά, αλλά το δελφίνι δεν τον άφηνε. Απόρησε γιατί! Τα δελφίνια έφυγαν και εκείνος με έκπληξη διαπίστωσε ότι η θάλασσα γύρω ήταν γεμάτη καρχαρίες. Τότε κατάλαβε πως ο Θεός τον είχε προστατεύσει με τον θαυμαστό τρόπο, στέλνοντας δύο δελφίνια να κολυμπούν δίπλα του για να αποτρέψουν τους καρχαρίες από το να του επιτεθούν. Γονάτισε εκεί στην παραλία και ευχαρίστησε τον Θεό.

(Από χριστιανικό ημερολόγιο)

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top