Ο Σκοπός Του Θεού Για Την Οικογένεια
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2022

 

Ο Σκοπός Του Θεού Για Την Οικογένεια

GAMOS

 

Για να μπορέσει μια οικογένεια να έχει μια επιτυχή ζωή, πρέπει να ακολουθήσει το σχέδιο του Θεού, που Αυτός έθεσε πρότυπο για την οικογένεια.

Ένας βασικός σκοπός για την οικογενειακή ζωή είναι η συντροφιά. Η συντροφιά ή η βαθιά συσχέτιση μεταξύ ενός συζύγου και μιας συζύγου, συμπεριλαμβάνει το να γίνουν οι δυο τους «μία σάρκα» με την σεξουαλική τους σχέση, που είναι δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Διαβάζουμε στην Αγία Γραφή στο Βιβλίο της Γέννησης: «Δια τούτο θα αφήσει ο άνθρωπος τον πατέρα αυτού και τη μητέρα αυτού και θα προσκολληθεί εις την γυναίκα αυτού και θα είναι οι δύο εις σάρκα μίαν» (Γένεσις 2:24). Ο Ιησούς Χριστός επίσης αναφέρει στη διδασκαλία του την ένωση αυτή σε μία σάρκα (Ματθ. 19: 1-6).

Η οικογένεια υπάρχει για να εφοδιάσει τα άτομά της, μεταξύ των άλλων, και με την συντροφιά. Η θερμή αυτή συσχέτιση μεταξύ ενός αντρόγυνου είναι μία από τις απαντήσεις και λύσεις του Θεού για το τρομερό ερώτημα και δίλλημα της μοναξιάς, μια από τις μεγαλύτερες κοινωνικές αρρώστιες της εποχής μας.

Ένας άλλος σκοπός ύπαρξης της οικογένειας είναι η διαιώνιση του είδους, του ανθρώπινου γένους. Η Αγία Γραφή διδάσκει σαφέστατα, ότι ένας λόγος για τη δημιουργία της οικογένειας και της βαθιάς σχέσης μεταξύ του ζευγαριού είναι να φέρουν στον κόσμο παιδιά: «Και ευλόγησε αυτούς και είπε προς αυτούς ο Θεός. Αυξάνεσθε και πληθύνεστε και γεμίσατε την γην και κυριεύσατε αυτήν». (Γεν. 1:28, Ψαλμ. 127: 3-6).

Η τρίτη πτυχή ή σκοπός, που είναι εξίσου σπουδαίος με τους άλλους δύο για την ύπαρξη της οικογένειας, είναι να αναθρέψει και να φροντίσει τα μέλη της. Ένα από τα πιο σημαντικά χωρία της Αγίας Γραφής βρίσκεται στην επιστολή του Απ. Παύλου προς Τιμόθεο (Α΄ Τιμοθ. 5:8): «Όταν ένας δεν φροντίζει για τους δικούς του και μάλιστα για τα μέλη της οικογενείας του, αυτός έχει αρνηθεί την πίστη του και είναι χειρότερος από έναν άπιστο.»

Επομένως βλέπουμε, ότι από τη μια μεριά ευλόγησε την σεξουαλική σχέση μεταξύ ενός άντρα και μιας γυναίκας στα πλαίσια του γάμου για απόλαυση και διαιώνιση του είδους, αλλά από την άλλη πλευρά ο Θεός αναθέτει στην οικογένεια την ευθύνη για τα μέλη της, δηλαδή πώς να τα βοηθήσει να μεγαλώσουν, όχι μόνον σωματικά, αλλά και ψυχικά και πνευματικά.

 

Μιχάλης Κανταρτζής

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top