Το αλφαβητάρι της αρετής
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2021

 

Παιδική Γωνιά

 

Το αλφαβητάρι της αρετής

 alphabhtari

(Αγ. Γρηγορίου του Θεολόγου)

Ά    ρχιζε πάντα απ’ το Θεό και πάντα τελείωνε μαζί του

Β    ίου το κέρδος είν’ αυτό: τη μέρα σου καλά να τελειώνεις

Γ    νώριζε όλα τα καλά έργα των δικαίων

Δ    εινόν το να πεινάει κανείς, μα φοβερότερος ο πλούτος ο παράνομος

Ε    υεργετείς; Μάθε λοιπόν πως το Θεό μιμείσαι

Ζ    ήτα απ’ το Θεό να σου είναι σπλαχνικός, ώστε να είσαι εύσπλαχνος κι εσύ

Η    σάρκα η ανθρώπινη για να συγκρατείται πρέπει και να δαμάζεται γερά

Θ    υμό χαλίνωνε, μη πέσεις έξω από τη λογική

Ί    σια ψηλά το βλέμμα σου, στη γλώσσα να ‘χεις μέτρο

Κ    λειδί στ’ αυτιά να βρίσκεται, το γέλιο σου να ‘ναι σεμνό

Λ    υχνάρι να πορεύεται η λογική μπροστά από κάθε σου έργο

Μ    η σου γλυστράει κάτω απ’ ότι φαίνεται, εκείνο που υπάρχει

Ν    α ερευνάς τα πάντα με το νου, όμως να πράττεις όσα επιτρέπονται

Ξ    ένος πως είσαι, μάθε το καλά. Γι’ αυτό τίμα τους ξένους

Ό    ταν στη γαλήνη ταξιδεύεις, τότε να θυμάσαι τη φουρτούνα

Π    άντα να δέχεσαι ευχάριστα, όσα από το Θεό προέρχονται

Ρ    αβδί να σε χτυπά του δίκαιου καλύτερα, παρά ο κακός να σε τιμά

Σ    τις θύρες των σοφών να πηγαινοέρχεσαι, μακρυά απ’ τις θύρες των πλουσίων

Τ    ο μικρό, μικρό δεν είναι, όταν σε κάτι μέγα οδηγεί

Ύ    βριν χαλίνωνε, μακρυά απ’ την έπαρση, μέγας σοφός να γίνεις

Φ    υλάξου συ απ’ το πέσιμο, σαν όμως άλλος πέσει, μη γελάς

Χ    άρισμα το να σε φθονούν, αίσχος και μέγα, να φθονείς εσύ

Ψ    υχή που στο Θεό προσφέρεται, είναι η καλύτερη θυσία

Ω,   ποιος θα τα φυλάξει όλα αυτά; Αυτός και θα σωθεί!

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top