Ιερά Μητρόπολη Μπραζαβίλ και Γκαμπόν
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2022

 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ
H OPΘOΔOΞH IEPAΠOΣTOΛH

Ιερά Μητρόπολη Μπραζαβίλ και Γκαμπόν

Τον Δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Κύριο για τα θαυμαστά που κάνει στην Μητρόπολη. Με την ισχυρή αγάπη σας, ως και άλλων αδελφών από άλλους ιεραποστολικούς συλλόγους κατάφερε να κάνει θαύματα.

Θαύματα που αφορούν όχι απλώς στην αδιατάραχτη λειτουργία του Ορθόδοξου ορφανοτροφείου «Άγιος Ευστάθιος», την μικρή οικογένεια των συνολικών 48 παιδιών, αλλά και στην ανάδειξη ετούτου του ιδρύματος ως προτύπου και στον χαρακτηρισμό του και του καλύτερου ποιοτικώς κοινωνικού οργανισμού εκ μέρους των κονγκολέζικων Αρχών.

Θαύματα επίσης, όπως ο εκ θεμελίων ανεγερθείς και εγκαινιασθείς Ναός του Τιμίου Προδρόμου αγίου Νικολάου πόλεως Ιπφόντο, ο πρώτος Ορθόδοξος Ναός στο βόρειο Κογκό – Μπραζαβίλ, στα εδάφη της περιλάλητης φυλής των μικρόσωμων Πυγμαίων, εκ των αρχαιοτέρων φυλών της γης, που έχει ασπασθεί την Ορθόδοξη πίστη.

Και άλλα πολλά θαύματα που αφορούν στην παρουσία νέων ιερατικών κλήσεων και χειροτονίας, στην τέλεση βαπτίσεων κάποιων χιλιάδων αδελφών, στην διαβίωση άλλων, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη απόρων, στην επιβίωση εγκαταλελειμμένων αδελφών.


(ΠEPIOΔIKO EΞΩTEPIKH IEPAΠOΣTOΛH, Oκτ-Δεκ 2020, σελ. 12, 13)

 

F2


Μέσα στην Εκκλησία


F2


Μία από τις χιλιάδες βαπτίσεις

 

F2


Μαθητές του Ορθόδοξου Σχολείου μας

 
 
 

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top