ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΑΪΡΟΜΠΙ
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Ιούλιος - Αύγουστος 2022

 

ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΛΑΟΥΣ
H OPΘOΔOΞH IEPAΠOΣTOΛH

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΝΑΪΡΟΜΠΙ
Από Την Ιστορία Της Εξωτερικής Ιεραποστολής

Διασχίζοντας με Από την ιστορία της εξωτερικής ιεραποστολής γνωρίζουμε πως η Κένυα ήταν το κέντρο και η απαρχή μαζί με την Ουγκάντα. Δίπλα από κάθε Δημοτικό ή Γυμνάσιο υπάρχει Ορθόδοξος Ναός που τους φιλοξενεί παράλληλα με τα ακαδημαϊκά τους καθήκοντα. Εδώ η Εκκλησία αγωνίζεται να μορφώσει τα παιδιά και να τους κάνει να νιώθουν ότι βρίσκονται στο σπίτι τους.


Τα παιδιά αυτά έχουν ανάγκη βοήθειας γιατί πεινούν και χρειάζονται να φάνε. Ένα απλό φαγητό κάθε μέρα θα ήταν αρκετό γι’ αυτά.

 

Το δημοτικό σχολείο με 700 μαθητές και μαθήτριες έχει τις ανάγκες του. Όταν ήρθαμε έτρεξαν να μας υποδεχτούν αφού είδαν το αυτοκίνητο να μπαίνει στο χώρο τους. Μόλις άνοιξα την πόρτα και βγήκα έξω, άρχισαν να τρέχουν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Φοβήθηκαν όταν είδαν το πρόσωπό μου και τη μακριά γενειάδα μου. Πού να δουν λευκό σ’ αυτήν την περιοχή.

 

Και όμως άσχετα από τις δύσκολες συνθήκες μορφώνονται. Έρχονται και φεύγουν καθημερινά με τα πόδια αρκετά χιλιόμετρα. Δεν παύουν να ζητούν επίμονα λίγο φαγητό. Αν είναι δυνατόν στον 21ο αιώνα στα παιδάκια αυτά να πεινούν και να μην μπορούν να μορφωθούν.

 

† Ο Ναϊρόμπι Μακάριος

 

F2


Υποδοχή επισκόπου


F2


Με τις γυναίκες των Τουρκάνα

 

F2


Διανομή συσσιτίου

 
 
 

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top