Κατάνγκα - Κογκό
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2020

 

Κατάνγκα - Κογκό

F1
Βράβευση του Επισκόπου κ. Μελετίου από την Ακαδημία Αθηνών

Η Ακαδημία Αθηνών στις 20.12.2013 απένειμε τιμητική διάκριση στον θεοφιλέστατο Επίσκοπο Κατάνγκας Κονγκό κ. Μελέτιο, βραβεύοντάς τον για το θρησκευτικό, πολιτισμικό και εν γένει ανθρωπιστικό έργο που επιτελεί στην Ιερά Επισκοπή Κατάνγκας, αναγνωρίζοντας ιδίως την συμβολή του στην διάδοση του Ελληνορθοδόξου πολιτισμού, της ελληνικής γλώσσας, το φιλανθρωπικό και εν γένει κοινωνικό έργο κ.τ.λ. Αναμφίβολα, μπορούμε να επισημάνουμε ότι είναι ένας από τους λίγους πρεσβευτές της Ελλάδος και της Ορθοδοξίας στο εξωτερικό, των οποίων τα έργα συνήθως δεν διαφημίζονται και δεν γίνονται γνωστά από την τηλεόραση, ούτε από τις εφημερίδες. Το ίδιο έτος ο Θεοφιλέστατος, σε επίσημη τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο της πόλης Κολαούζε, τιμήθηκε και από τον Κυβερνήτη της Επαρχίας Κατάνγκα.

F2Βράβευση του Επισκόπου κ. Μελετίου από τον κυβερνήτη

F3
Το Δημοτικό Σχολείο της ιεραποστολής στο Κολαούζε

(Άγιος Κοσμάς, τεύχος 119, Δ’ τρίμηνο 2019, σελ, 158)

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top