«Χριστός γεννάται, δοξάσατε»
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2022

 

«Χριστός γεννάται, δοξάσατε»

 

xristoygenna2

Σε λίγο καιρό θα ηχήσουν οι καμπάνες των εκκλησιών, την αγία εκείνη νύχτα των Χριστουγέννων. Θα μεταφερθούμε με τα μάτια της ψυχής μας εκεί στο μακρινό σπήλαιο της Βηθλεέμ, που συντελέστηκε η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, του Ιησού Χριστού. Θα λάμπουν οι εκκλησίες από το άπλετο φως, ενώ οι ψάλτες θα ψάλλουν τα χαρμόσυνα εκείνα τροπάρια των μεγάλων υμνωδών μας, γεμίζοντάς μας κατάνυξη και χαρά.

«Η Παρθένος σήμερον τον υπερούσιον τίκτει και η γη το σπήλαιον τω απροσίτω πρασάγει».

«Χριστός γεννάται, δοξάσατε, Χριστόν εξ ουρανού απαντήσατε».

Γεννήθηκε ο Υιός του Θεού, ουκ εκ σπέρματος, αλλ’ εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Το μυστήριο αυτό μόνο με πίστη προσεγγίζεται. Με τη λογική δεν κατανοείται το υπέρλογο. Ο Προφήτης Ησαΐας μίλησε για την έλευση του «Άρχοντα της ειρήνης» και για την αιώνια ειρήνη που αυτός θα φέρει. Ο ύμνος των αγγέλων τη θεία εκείνη νύχτα είναι σαφής: «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία». «Την ειρήνη την εμήν δίδωμι υμίν», είπε ο Κύριος. Πραγματικά μόνον ο λόγος Του έχει τη δύναμη να χαρίσει την αληθινή ειρήνη στην ψυχή μας σε όσους Τον ζητούν αληθινά.

Πριν τη γέννηση του Χριστού η ανθρωπότητα οδοιπορούσε αποθαρρημένη και κατάκοπη. Δεν γνώριζε τον αληθινό Θεό, ούτε τον προορισμό του. Τον ερχομό του Κυρίου πρόβλεψαν και οι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και οι παραδόσεις των σοφών της αρχαιότητας. Από τους σοφούς Έλληνες της αρχαιότητας εκείνος που ονομάστηκε «Χριστιανός προ Χριστού» είναι ο Σωκράτης. Στην απολογία του ενώπιον των δικαστών είπε: «Ω Αθηναίοι, έργο μου ήταν να σας αφυπνίζω. Με τον θάνατό μου όμως θα λείψει αυτή η αφυπνιστική φωνή και σεις θα περιπέσετε σε βαθύ ύπνο και θα μείνετε σε αυτή τη θέση, αν δεν σας λυπηθεί ο Θεός και στείλει κάποιον άλλον αφυπνιστή να σας σώσει».

Ο Θεάνθρωπος Κύριος έγινε ιδρυτής μιας καινούργιας τάξεως πραγμάτων, μιας καινούργιας ζωής των ανθρώπων.

Ο Απόστολος Παύλος λέει: «Ο Κύριος εκένωσεν εαυτόν, μορφήν δούλου λαβών». Έγινε όμοιος με εμάς, για να γίνουμε και εμείς όμοιοι με Εκείνον.

Δεν θα είναι γνήσιος ο εορτασμός των Χριστουγέννων, όταν κλειστούμε στον εαυτό μας και ξεχάσουμε τον πονεμένο και φτωχό συνάνθρωπό μας. Τους ανθρώπους που ζουν μόνοι, χωρίς να έχουν κάποιον να περιμένουν. Στις μέρες μας η καρδιά των ανθρώπων σκληρύνθηκε. Τα πάντα γύρω μας χωρίς τον Κύριο μας απογοητεύουν. Δεν είμαστε όμως μόνοι σε αυτή τη γη! Έχουμε ουράνιο Πατέρα που μας αγαπά και μας συγχωρεί. Ας προσευχηθούμε αυτά τα Χριστούγεννα οι καρδιές μας να γίνουν ζεστές φάτνες για να γεννηθεί ο Χριστός. Τότε θα κάνουμε το θέλημα του Κυρίου μας.

Ευχόμαστε αυτά τα Χριστούγεννα να είναι για όλους μια αληθινή συνάντηση με το θείο Βρέφος και η ζωή μας να είναι συνυφασμένη με τον θείο λόγο Του.

 

Φωτεινή Ηλιοπούλου, Εκπαιδευτικός

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top