✤Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2023✤ Ο Σταυρός, Το Θέλημα Του Πατρός
  • μέγεθος γραμματοσειράς +

 1234

 «Παρ΄ ότι είμασταν εχθροί με το Θεό, μας συμφιλίωσε μαζί του ο σταυρικός θάνατος του Υιού του. Πολύ περισσότερο τώρα που συμφιλιωθήκαμε, η ζωή του θα μας χαρίσει τη σωτηρία. Κι όχι μόνο συμφιλιωθήκαμε, αλλά και καυχιόμαστε για το Θεό που μας έδωσε τώρα αυτή τη συμφιλίωση μέσω του Κυρίου μας Ιησού Χριστού» (Προς Ρωμαίους 5:10-11).

 

Ο σταυρός είναι το κέντρο της χριστιανικής πίστης και ζωής. Πολλές άλλωστε είναι και οι φορές που κάνουμε το σταυρό μας: στην προσευχή μας, στην Εκκλησία, στις δύσκολες στιγμές. Προσωπικά, ξεχωρίζω κάποιες στιγμές που θα κάνω το σταυρό μου με ιδιαίτερη ένταση και σημασία. Είναι οι στιγμές που με καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη και ευχαριστία για το έλεος, τις ενέργειες και τις εκβάσεις του Θεού στην καθημερινή μας ζωής, για την καλοσύνη του Θεού σε μας που δεν το αξίζουμε, αυθόρμητα θα κάνω το σταυρό μου, διακηρύττοντας ότι όλα αυτά απορρέουν από τη σταυρική θυσία του Χριστού, που άνοιξε την πόρτα του ουρανού στον άνθρωπο. Γιατί η λύτρωση του ανθρώπου, η συγχώρηση των αμαρτιών και η δικαίωσή μας ενώπιον του Θεού, όλα αυτά πραγματοποιήθηκαν στο πρόσωπο και διαμέσου του Ιησού Χριστού.

 

Είναι συγκλονιστικό, μάλιστα, όπως αναφέρει στο παραπάνω χωρίο ο απόστολος Παύλος, ότι Αυτός, ο Θεός, μας συμφιλίωσε με τον εαυτό του. Αυτός, δηλαδή, έκανε την πρώτη κίνηση. Δεν την κάναμε εμείς. Το ότι μας αγαπάει ο Θεός, αποδεικνύεται γιατί Εκείνος έκανε το πρώτο βήμα. Κι όταν κάποιος αγαπάει εκείνον που τον πονά και τον στενοχωρεί, αυτός κάνει το πρώτο βήμα. Μας συμφιλίωσε προς τον εαυτό του δια του Χριστού.

 

Στο σταυρό ο Χριστός χαρίζει, στον άνθρωπο που πιστεύει σ΄ Αυτόν, «ειρήνη προς τον Θεόν» (Ρωμαίους 5:1). Είναι η ειρήνη της παρουσίας του Χριστού μέσα στην καρδιά του, η βεβαιότητα της αιώνιας αγάπης του Θεού. Αρκεί ο άνθρωπος να ταπεινωθεί, να μετανοήσει και να πιστέψει στον Εσταυρωμένο Ιησού Χριστό. Γιατί ο δρόμος προς τον ουρανό άνοιξε στο σταυρό. Και ο δρόμος αυτός, η οδός αυτή, είναι ο ΙΔΙΟΣ ο Χριστός.

 

Είθε ο καθένας μας να δεχτεί ειλικρινά το δώρο του σταυρού και να πιστέψει σ΄ Αυτόν που είναι η σωτηρία μας στον Ιησού Χριστό. Αυτός που είναι η αιώνια ζωή. Να ζητήσουμε να κατοικήσει στις καρδιές μας. Αυτό θέλει ο Πατέρας Θεός, αυτό είναι «το θέλημα του Πατρός».

 

«Ο σταυρός είναι το θέλημα του Πατρός, η δόξα του Μονογενούς, το στολίδι των αγγέλων, η ασφάλεια της Εκκλησίας, το καύχημα του Παύλου, το τείχος των Αγίων, το φως όλης της οικουμένης» (Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος, Ομιλία «Εις Το όνομα του κοιμητηρίου και τον σταυρό»).

 

Ι. Κανταρτζής

 

Το Σύμβολον της Πίστεως

Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι' ου τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου, και Μαρίας της Παρθένου, και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθόντα, και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας Γραφάς. Και ανελθόνται εις τους ουρανούς, και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς, Ου της Βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Αγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των Προφητών. Εις Μίαν, Αγία, Καθολικήν, και Αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ έν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ Ανάστασιν νεκρών, και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

Θα μας βρείτε

Σατωβριάνδου 31 - AΘHNA 104 31 1ος όροφος  (η είσοδος μας είναι διαφορετική της πολυκατοικίας)

Τηλέφωνο: 2105227726

Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Top